Menu
header photo

Title

Subtitle

Gmail gebruiken

Onze blog leert je hoe je e-mails verzendt, je inbox beheert en andere basistaken in Gmail uitvoert. Houd er rekening mee dat u, voordat u Gmail kunt gebruiken, een Gmail-account moet maken als u er nog geen heeft.

Deel 1 Een e-mail verzenden

Image titled Use Gmail Step 1

1. Open Gmail. Ga naar https://www.gmail.com/ in de webbrowser van uw computer. Hiermee wordt je Gmail-inbox geopend als je bent ingelogd.

Als u niet bent ingelogd, moet u uw e-mailadres en wachtwoord invoeren wanneer daarom wordt gevraagd.

Image titled Use Gmail Step 2

2 Zorg ervoor dat je de meest recente Gmail-inbox gebruikt. Doe het volgende:

 • Klik op het tandwiel "Instellingen" Titel afbeelding Android7settings.png.
 • Klik op Probeer de nieuwe Gmail boven aan het vervolgkeuzemenu.
 • Als je Terug naar de klassieke versie van Gmail ziet in het vervolgkeuzemenu, gebruik je al de nieuwe versie van Gmail.

Image titled Use Gmail Step 3

3 Klik op + Opstellen. Het staat in de linkerbovenhoek van de pagina. Als u dit doet, wordt rechtsonder op de pagina een venster "Nieuw bericht" weergegeven.

Image titled Use Gmail Step 4

4. Vul het e-mailadres van uw ontvanger in. Typ het e-mailadres van de persoon met wie u contact wilt opnemen in het tekstvak "Aan".

 • Nadat u het e-mailadres van de eerste persoon hebt ingevoerd, gebruikt u de Tab-toets om een andere persoon toe te voegen aan het tekstveld "Aan".
 • Om iemand een CC (of BCC) te geven, klik je op de link Cc (of Bcc) rechts van het tekstvak 'Aan' en typ je het e-mailadres van de persoon in het tekstveld 'Cc' (of 'Bcc') dat wordt weergegeven.

Image titled Use Gmail Step 5

5 Voeg een onderwerp toe. Klik op het tekstvak "Onderwerp" en typ vervolgens wat u wilt gebruiken voor het onderwerp van de e-mail.

 • Over het algemeen kunt u uw onderwerpen het beste beperken tot een paar woorden.

Image titled Use Gmail Step 6

6 Voer de hoofdtekst van uw e-mail in. Typ in het grote tekstvak onder het veld "Onderwerp" het bericht dat u naar uw ontvanger(s) wilt sturen.

Image titled Use Gmail Step 7

7 Voeg opmaak of bijlagen toe aan uw e-mail. Hoewel optioneel, kunt u eenvoudig het uiterlijk van de tekst van uw bericht wijzigen, een bestand bijvoegen of een foto uploaden:

 1. Opmaak — Selecteer de tekst die u wilt opmaken door erop te klikken en eroverheen te slepen, en klik vervolgens op een van de opmaakopties onder aan de e-mail.
 2. Bestanden — Klik op het paperclipvormige pictogram 'Bijlagen' onder aan de e-mail en selecteer vervolgens de bestanden om te uploaden.
 3. Foto's — Klik op het pictogram 'Foto's' onder aan de e-mail, selecteer een locatie en selecteer de foto's om te uploaden.

Image titled Use Gmail Step 8

8 Klik op Verzenden. Het staat onderaan het venster "Nieuw bericht". Als u dit doet, wordt uw e-mail naar de opgegeven ontvanger(s) verzonden.

Deel 2 Uw e-mails beheren

Image titled Use Gmail Step 9

1 Open een e-mail. Klik op het onderwerp van een e-mail om de e-mail in de inbox te openen.

 • Klik op de naar links wijzende pijl in de linkerbovenhoek van een geopende e-mail om deze te sluiten.

Image titled Use Gmail Step 10

2 Bekijk al uw e-mails. Je kunt e-mails in je inbox bekijken door er doorheen te scrollen, of je kunt de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken om in te toetsen wat je zoekt (bijvoorbeeld een onderwerp of een afzender).

Image titled Use Gmail Step 11

3 Kies indien nodig e-mails. Klik op het selectievakje links van elke e-mail die u wilt kiezen om een reeks e-mails te selecteren.

 1. Dit is handig wanneer u een groot aantal e-mails tegelijk moet verplaatsen of verwijderen.
 2. Als u een hele pagina met e-mails wilt selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de bovenste e-mail.

Image titled Use Gmail Step 12

4 Markeer e-mails als gelezen. Selecteer de e-mails die u als gelezen wilt markeren en klik vervolgens op het pictogram envelop openen boven aan de inbox.
Als u een e-mail opent, wordt deze ook als gelezen gemarkeerd.

Image titled Use Gmail Step 13

5 E-mails moeten worden gearchiveerd. U kunt e-mails opslaan door ze te archiveren in plaats van ze in uw inbox-map te bewaren. Om e-mails te archiveren, selecteert u ze eerst, gaat u naar de bovenkant van de pagina en klikt u op het naar beneden gerichte pijlpictogram.

 • U kunt gearchiveerde e-mails openen door naar de map Alle e-mail aan de linkerkant van de pagina te gaan, maar u moet mogelijk naar beneden scrollen (of Meer selecteren) in het linkermenu om deze te bereiken.

Image titled Use Gmail Step 14

6 E-mails moeten worden verwijderd. Om e-mails uit uw inbox te verwijderen, selecteert u degene die u wilt verwijderen en klikt u vervolgens op het "Prullenbak"-symbool bovenaan het venster

 • Als u e-mails uit uw inbox verwijdert, worden ze niet onmiddellijk definitief verwijderd. Ze worden verplaatst naar de map Prullenbak waar ze 30 dagen blijven voordat ze automatisch worden verwijderd.

Image titled Use Gmail Step 15

7 Markeer e-mails als spam en verwijder ze. Ongewenste e-mails komen af en toe in uw inbox terecht. Door deze e-mails te kiezen en te klikken op de! pictogram bovenaan de inbox, kunt u ze aanwijzen als 'spam', waardoor ze naar de map Spam worden gestuurd en Gmail instrueren soortgelijke e-mails in de toekomst naar de map Spam te sturen.

 • Het is mogelijk dat u e-mails van dezelfde afzender meerdere keren als "spam" moet markeren voordat ze niet meer in uw inbox verschijnen.

Image titled Use Gmail Step 16

8 Voeg een concept toe. Als je aan een e-mail wilt werken maar geen tijd hebt om het af te maken, kun je het als concept opslaan door te wachten tot het woord "Opgeslagen" rechtsonder in het venster "Nieuw bericht" verschijnt en sluit vervolgens de e-mail. U kunt het vervolgens openen vanuit de map Concepten aan de linkerkant van de pagina.

 • Net als bij Alle e-mail, moet u mogelijk naar beneden scrollen en/of op Meer klikken om de map Concepten te vinden.

Deel 3 Labels maken en gebruiken

Image titled Use Gmail Step 17

1Begrijp de functie van labels. Wanneer u een label aan een e-mail toewijst, wordt deze toegevoegd aan de labelmap in het linkermenu; wanneer u een label aan een e-mail toewijst, wordt het toegevoegd aan de labelmap in het linkermenu.

Image titled Use Gmail Step 18

Ga naar de instellingenpagina van Gmail. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina op het tandwiel "Instellingen" Afbeelding met de naam Android7settings.png en vervolgens op Instellingen in het resulterende vervolgkeuzemenu.

Image titled Use Gmail Step 19

3 Klik op Etiketten. Het is een tabblad bovenaan het venster.

Image titled Use Gmail Step 20

4 Scrol naar het gedeelte 'Labels' onder aan de pagina. Onderaan de pagina vindt u dit onderdeel. Hierdoor wordt een lijst met uw gepersonaliseerde labels weergegeven.

 1. Als u nog geen labels heeft gemaakt, is deze sectie leeg.

Image titled Use Gmail Step 21

5 Klik op Nieuw label maken. Het staat bovenaan het gedeelte 'Labels'. Er verschijnt een pop-upvenster.

Image titled Use Gmail Step 22

6 Geef je label een naam. Vul het tekstvak boven aan het pop-upvenster in met hoe u uw label ook wilt noemen.

 • Je moet ook het vakje "Label onder nest" aanvinken en vervolgens een label selecteren in het vervolgkeuzemenu als je het label aan een bestaand label wilt toevoegen (vergelijkbaar met het plaatsen van een nieuwe map in een bestaande map).

Image titled Use Gmail Step 23

7 Klik op Maken. Het staat onderaan het venster.

Image titled Use Gmail Step 24
8 Verwijder indien nodig bestaande labels. Als u bestaande labels wilt verwijderen, volgt u deze stappen:

 1. Scrol omlaag naar het label dat u wilt verwijderen in het gedeelte 'Labels'.
 2. Klik op verwijderen rechts van het label.
 3. Klik op Verwijderen wanneer daarom wordt gevraagd.

Image titled Use Gmail Step 25

9 E-mails kunnen aan een label worden toegevoegd. Selecteer de e-mails die u op een label wilt plaatsen, klik vervolgens op het pictogram "Labels" met de naam Android7label.png en selecteer het label dat u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst die verschijnt.

 • In het vervolgkeuzemenu kunt u ook een nieuw label maken door Nieuw maken te selecteren en de naam van het label in te voeren.

10 Onderzoek de inhoud van uw etiket. Je kunt de e-mails bekijken door op de naam van het label aan de linkerkant van de inbox te klikken nadat je deze hebt gemaakt en er e-mails aan hebt toegevoegd.

 • Mogelijk moet u Meer selecteren en vervolgens naar beneden scrollen aan de linkerkant van de inbox om al uw labels te zien.
 • U kunt de e-mails archiveren vanuit de inbox van het label om ze uit de inbox te verwijderen zonder ze te verwijderen.

Deel 4 Contacten beheren

Image titled Use Gmail Step 27

1 Klik op het pictogram "Apps" met de. Het staat in de rechterbovenhoek van de Gmail-inbox. Er verschijnt een vervolgkeuzemenu vol pictogrammen.

Image titled Use Gmail Step 28

2 Klik op Meer. Deze optie staat onderaan het vervolgkeuzemenu. Als u dit doet, wordt een tweede pagina met pictogrammen geopend.

Image titled Use Gmail Step 29
3 Klik op Contacten.
Het is een blauw-wit persoonspictogram. Hiermee wordt uw pagina met Gmail-contacten geopend.

Image titled Use Gmail Step 30

4 Controleer uw contacten. Mogelijk ziet u hier enkele contacten, afhankelijk van of u Gmail al dan niet eerder hebt gebruikt.

 • Contactgegevens kunnen variëren van eenvoudige namen tot volledige profielen, inclusief namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Image titled Use Gmail Step 31

5 Klik op het pictogram "Toevoegen" met de titel Android_Google_New.png. Het staat in de rechterbenedenhoek van het venster. Als u dit doet, wordt een pop-upvenster weergegeven.

Image titled Use Gmail Step 32

6 Vul de voor- en achternaam van de contactpersoon in. Vul respectievelijk de voor- en achternaam van uw contactpersoon in de tekstvakken "Voornaam" en "Achternaam" boven aan het pop-upvenster in.

Image titled Use Gmail Step 33
7 Vul het e-mailadres van de contactpersoon in. Typ in het tekstvak 'E-mail' het e-mailadres van de contactpersoon.

 • Aanvullende informatie, zoals het telefoonnummer van de contactpersoon of een afbeelding van een contactpersoon, kan worden toegevoegd, maar is niet vereist.

Image titled Use Gmail Step 34

8 Klik op OPSLAAN.. Het staat in de rechterbenedenhoek van het venster. Als gevolg van deze actie wordt uw contactpersoon opgeslagen en toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van uw account.

Image titled Use Gmail Step 35

9 Een contactpersoon verwijderen. Als u een contactpersoon wilt verwijderen, doet u het volgende:

Plaats de muisaanwijzer op de naam van de contactpersoon en klik vervolgens op het selectievakje dat aan de linkerkant van de naam wordt weergegeven.

 • Klik op ⋮ in de rechterbovenhoek van de pagina.
 • Klik op Verwijderen in het vervolgkeuzemenu
 • Klik op VERWIJDEREN wanneer daarom wordt gevraagd.

Deel 5 Gmail op mobiel gebruiken

Image titled Use Gmail Step 36

1 Installeer indien nodig de Gmail-app. Als de Gmail-app niet op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd, opent u de afbeelding met de titel Iphoneappstoreicon.png App Store (iPhone) of de afbeelding met de titel Androidgoogleplay.png Google Play Store (Android), zoekt u naar Gmail en downloadt u deze.

 • Gmail is altijd gratis te downloaden en te gebruiken, dus betaal niet voor apps die claimen Gmail te zijn.
 • Gmail is bijna altijd vooraf geïnstalleerd op Android-smartphones en -tablets.

Image titled Use Gmail Step 37

2 Gmail zou nu open moeten zijn. Tik op een witte achtergrond op het Gmail-app-symbool, dat eruitziet als een rode 'M'. Als je al bent ingelogd, krijg je hiermee toegang tot je Gmail-inbox.

 • Voer desgevraagd uw e-mailadres en wachtwoord in als u nog niet bent ingelogd. Het is mogelijk dat u alleen uw Gmail-account hoeft te selecteren.

Image titled Use Gmail Step 38

3 Stuur een bericht via e-mail. Hoewel sommige accountbeheermogelijkheden op mobiel beperkt zijn, kan Gmail nog steeds worden gebruikt voor zijn primaire functie: het verzenden van e-mails. Klik op het pictogram "Opstellen" om een e-mail te verzenden, vul vervolgens het bijbehorende formulier in en tik op "Verzenden" om het te verzenden.

Image titled Use Gmail Step 39

4 Open een e-mail. Tik hiervoor op een e-mail.

Image titled Use Gmail Step 40

5 Selecteer indien nodig meerdere e-mails. Als u meerdere e-mails tegelijk wilt archiveren of verwijderen, tikt u op een e-mail en houdt u deze vast totdat er een vinkje verschijnt aan de linkerkant van de e-mail en tikt u vervolgens op andere e-mails die u wilt selecteren.

 • Nadat de eerste e-mail is gecontroleerd, hoeft u de volgende e-mails niet langer vast te houden.
 • Om uw selectie te annuleren, tikt u op het pictogram "Terug" Afbeelding met dein de linkerbovenhoek van het scherm.

Image titled Use Gmail Step 41

6 Zoek in uw e-mails. Als u wilt zoeken naar een specifiek trefwoord, afzender of onderwerp, tikt u op het pictogram "Zoeken" met de in de rechterbovenhoek van het scherm en typt u vervolgens wat u wilt zoeken.

Image titled Use Gmail Step 42

7 Maak labels voor e-mails. U kunt e-mails aan labels op uw mobiele platform toevoegen, net zoals u dat op uw desktop kunt doen.

 • Als u een Android-telefoon of -tablet gebruikt, kunt u geen labels genereren zoals op een desktop.

Image titled Use Gmail Step 43

8 Houd uw e-mails bij. Je kunt je Gmail-inbox op je telefoon op verschillende manieren beheren:

Archiveren — Selecteer e-mails om te archiveren en tik vervolgens op de naar beneden gerichte pijl boven aan het scherm.

Verwijderen — Selecteer e-mails die u wilt verwijderen en tik vervolgens op het pictogram "Prullenbak" boven aan het scherm.

Markeren als gelezen — Selecteer ongeopende e-mails en tik vervolgens op het geopende enveloppictogram boven aan het scherm.

Image titled Use Gmail Step 44

Markeren als spam — Selecteer een spam-e-mail, tik op ⋯ (iPhone) of ⋮ (Android), tik op Spam rapporteren in het vervolgkeuzemenu en tik op Spam rapporteren en afmelden indien beschikbaar (zo niet, tik dan op Spam rapporteren wanneer daarom wordt gevraagd).

9 Schakel Gmail-meldingen in voor uw smartphone. Als je meldingen van de Gmail-app wilt ontvangen wanneer je een e-mail ontvangt, doe je het volgende:

 • iPhone — Open de instellingen van je iPhone, tik op Meldingen, scrol omlaag en tik op Gmail, en tik op de witte schakelaar 'Meldingen toestaan' (als de schakelaar groen is, zijn meldingen ingeschakeld).
 • Android - Open de instellingen van je Android, tik op Apps, scrol omlaag en tik op Gmail, tik op de kop 'Meldingen' en tik op de witte 'AAN'-schakelaar (als deze schakelaar blauw is, zijn meldingen ingeschakeld).

Image titled Use Gmail Step 44

 

Geen van de hierboven genoemde technieken en trucs zal u helpen om Gmail te gebruiken. Bel het opgegeven hulplijnnummer Gmail bellen als u aanvullende hulp van hoge kwaliteit nodig heeft. Een van onze getrainde tech-experts belt u meteen en bezorgt u een alles-in-een-oplossingsgids aan uw deur.

 

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.