Menu
header photo

Title

Subtitle

Oplossing: spellingcontrole in Google Docs werkt niet

Als de browser of het besturingssysteem van uw systeem verouderd is, werkt de spellingcontrole in Google Documenten mogelijk niet. Bovendien kan het besproken probleem worden veroorzaakt door een corrupte cache of een onjuiste aanpassing van de browserinstellingen.

Wanneer een gebruiker de Google Docs-spelling probeert te gebruiken, worden sommige of alle verkeerd gespelde woorden niet als onjuist gemarkeerd; in bepaalde situaties worden zelfs juiste woorden als onjuist gemarkeerd. Voor sommige gebruikers was er geen optie voor spellingcontrole in het menu Extra. Bijna alle grote browsers en besturingssystemen zijn getroffen.

Start uw systeem/apparaat en netwerkapparatuur opnieuw op voordat u doorgaat met de oplossingen om de spellingcontrole in Google Documenten op te lossen om tijdelijke storingen te elimineren.Als u een door het bedrijf/school beheerd systeem of apparaat gebruikt, neemt u contact op met de IT-beheerder van uw organisatie om het probleem op te lossen. Zorg er ook voor dat geen van de toegankelijkheidsfuncties van Google Documenten is ingeschakeld. Zorg er ook voor dat de sneltoets voor spellingcontrole, Ctrl + Alt + X of F7, werkt.

Klik bovendien met de rechtermuisknop op het verkeerd gespelde woord en probeer de spellingcontrole in de weergegeven opties in te schakelen. Als u Google Documenten op uw telefoon gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de meest recente versie gebruikt. Houd er rekening mee dat Google Documenten alleen vermeldingen identificeert die dicht bij de werkelijke woorden liggen maar verkeerd zijn gespeld, en dat de spellingcontrole niet werkt op een document vol wartaal (een ernstig ontwerpprobleem), en dus de vermeldingen niet als fout markeert of een alternatieve suggestie geeft.

Oplossing 1: stel de taal van het document in

Als u de taal van het document niet handmatig heeft ingesteld, werkt de spellingcontroletool van Google Documenten niet. In dit scenario kan het wijzigen van de documenttaal voldoende zijn om het probleem op te lossen.

 1. Start Google Docs en open een van de problematische documenten.
 2. Open nu het menu Bestand en klik vervolgens op de optie Taal.
 3. Selecteer vervolgens in het submenu de taal van uw document en start vervolgens Google Docs opnieuw om te controleren of het probleem met de spellingcontrole is opgelost.

Oplossing 2: schakel de spelling- en grammaticacontrole voor het document in

Als de spellingcontrole in Google Documenten is uitgeschakeld voor het document, werkt deze niet. In dit geval kan het inschakelen van de spellingcontrole van het document het probleem verhelpen.

 1. Start Google Docs en open een van de problematische documenten.
 2. Open vervolgens het menu Extra en klik op de optie Spelling en grammatica.
 3. Schakel nu de optie Spellingsuggesties weergeven in en schakel vervolgens de optie Grammatica-suggesties weergeven in.

4. Controleer vervolgens of het probleem met de spellingcontrole is opgelost.

Oplossing 3: Schakel verbeterde spellingcontrole van uw browser uit

Veel krachtige browsers bevatten ingebouwde functies voor spellingcontrole (basis en verbeterd). Google Documenten werkt normaal met de basisspellingcontrole, maar als de optie Verbeterde spellingcontrole van de browser is geactiveerd, kan Google Documenten het hieronder beschreven probleem ervaren, omdat een verbeterde spellingcontrole de normale werking van Google Documenten verstoort. We zullen voor de duidelijkheid bespreken hoe u de geavanceerde spellingcontrole van Chrome kunt uitschakelen.

 1. Start de Chrome-browser en open het menu (door op 3 verticale ellipsen linksboven in het scherm te klikken).
 2. Klik vervolgens in het weergegeven menu op Instellingen en vouw in de linkerhelft van het weergegeven venster de optie Geavanceerd uit.

3 Klik nu op Talen en selecteer vervolgens, in de rechterhelft van het venster, onder de optie Spellingcontrole, het keuzerondje Basisspellingcontrole (waardoor de optie Verbeterde spellingcontrole wordt uitgeschakeld).

4 Start vervolgens Chrome opnieuw en controleer of Google Documenten normaal werkt.

Oplossing 4: maak een kopie van het problematische document

Als het problematische document te groot is, werkt de spellingcontrole van Google Documenten mogelijk niet. In dit geval kan het voldoende zijn om een kopie te maken van het problematische document (de geschiedenis en opmerkingen verwijderen) en de spellingcontrole erop te gebruiken.

 1. Start Google Docs en open een van de problematische documenten.
 2. Open nu het menu Bestand en klik vervolgens op Kopie maken.

3 Typ vervolgens de naam van de kopie en de locatie voor het opslaan. Controleer of geen van de optionele selectievakjes is geselecteerd (d.w.z. Deel het met dezelfde mensen, Kopieer opmerkingen en suggesties, voeg opgeloste opmerkingen en suggestie toe).

4 Klik daarna op de knop OK om te zien of de spellingcontrole correct werkt in een kopie van het uitgiftedocument.

Oplossing 5: kopieer/plak de inhoud van het problematische document zonder opmaak

Als de inhoud van de uitgiftedocumenten wordt gekopieerd van een online bron of een ander programma, werkt de spellingcontrole van Google Docs mogelijk niet. De gekopieerde inhoud bevat zowel tekst als broncode, wat kan leiden tot verschillende problemen/glitches, waaronder de huidige. Het kopiëren en plakken van de gegevens zonder opmaak kan het probleem in dit scenario oplossen.

 1. Maak een kopie van het problematische document, zoals besproken in oplossing 4.
 2. Selecteer nu alle documentinhoud door op Ctrl + A te drukken en druk vervolgens op Ctrl + X om de inhoud te knippen.
 3. Druk nu op Ctrl + Shift + V om de inhoud te plakken zonder opmaak.

4 Controleer vervolgens of de spellingcontrole goed werkt.

Oplossing 6: verwijder extra talen uit uw browser

Als u meerdere talen heeft ingeschakeld in uw browserinstellingen, kan de spellingcontrole van Google Documenten mislukken omdat het "verward" is welke taal moet worden gecontroleerd. In dit scenario kan het voldoende zijn om de extra talen uit uw browser te verwijderen om het probleem op te lossen. We zullen als voorbeeld bekijken hoe u extra talen in Chrome kunt verwijderen/uitschakelen.

TIP VOOR EXPERTS: Als het probleem met uw computer of laptop/notebook te maken heeft, gebruik dan Restoro Repair om de repositories te scannen en eventuele corrupte of ontbrekende bestanden te vervangen. Dit werkt in de overgrote meerderheid van de gevallen waarin het probleem wordt veroorzaakt door een systeemfout. Restoro kan worden gedownload door hier te klikken.

 1. Start Google Chrome en open het menu door op 3 verticale stippen rechtsboven in het venster te klikken.
 2. Klik vervolgens op Instellingen en vouw in het linkerdeel van het venster Geavanceerd uit.
 3. Klik nu op Talen en vouw vervolgens onder talen uw primaire taal uit.
 4. Klik vervolgens in de sectie Talen bestellen op basis van uw voorkeur op 3 verticale stippen voor de taal die u niet wilt gebruiken en klik vervolgens op Verwijderen.

Schakel onder de optie Spellingcontrole gebruiken voor alle talen uit, behalve de taal die u wilt gebruiken.

6 Start vervolgens Chrome opnieuw en controleer of Google Documenten vrij is van de spellingcontrolefout.

Oplossing 7: werk uw browser bij naar de nieuwste versie

Uw browser wordt regelmatig bijgewerkt om gelijke tred te houden met de technologische vooruitgang en om bekende fouten te verhelpen. Als uw browser niet up-to-date is, werkt de spellingcontrole van Google Documenten mogelijk niet, wat leidt tot compatibiliteitsproblemen tussen Google Documenten en de browser. In dit geval kan het probleem worden opgelost door uw browser bij te werken naar de meest recente versie. We zullen als voorbeeld bekijken hoe u de Chrome-browser kunt upgraden.

3 Controleer vervolgens in het rechterdeelvenster van het venster of Chrome is bijgewerkt naar de nieuwste build.
4 Klik nu op de knop Chrome opnieuw starten (als er een update is toegepast) en controleer vervolgens of het probleem met de spellingcontrole is opgelost.

Oplossing 8: de browserextensie uitschakelen/verwijderen

Browserextensies kunnen de mogelijkheden van een browser aanzienlijk verbeteren, maar ze kunnen ook de fout veroorzaken als ze de werking van Google Documenten verstoren (met name grammatica- en spellingcontrole-extensies zoals Grammarly). Het uitschakelen of verwijderen van de lastige extensies kan het probleem in dit scenario verhelpen. We zullen als voorbeeld bekijken hoe u een extensie uit een Chrome-browser kunt verwijderen (vergeet niet om een back-up te maken van de gegevens van cruciale extensies).

 1. Start de Chrome-browser en klik op het pictogram Extensie.
 2. Selecteer nu de optie Beheer extensies.

3 Schakel vervolgens de problematische extensies uit of verwijder ze (van Grammarly- en Amazon-extensies is bekend dat ze het probleem veroorzaken) en controleer of het probleem met de spellingcontrole is opgelost.

4 Zo niet, schakel dan alle extensies uit/verwijder of gebruik de incognitomodus van Chrome (als er geen extensies toegang krijgen tot de incognitomodus).
5 Controleer vervolgens of de spellingcontrole van Google Docs goed werkt. Als dat het geval is, schakel/installeer dan de extensies één voor één om de problematische te vinden.

Oplossing 9: wis de cache en cookies van uw browser

Cache en cookies worden door bijna alle grote browsers gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren en de prestaties te versnellen. Als het cachegeheugen of de cookies van uw browser echter defect zijn, werkt de spellingcontrole van Google Documenten mogelijk niet. In dit geval kan het probleem worden opgelost door het cachegeheugen en de cookies van uw browser te legen. We zullen voor de duidelijkheid bespreken hoe u de cache en cookies in een Chrome-browser kunt verwijderen (vergeet niet een back-up te maken van belangrijke gegevens/informatie).

 1. Start de Chrome-browser en klik op 3 verticale ellipsen om het Chrome-menu te openen.
 2. Klik vervolgens op de optie Meer tools en klik in het submenu op Browsegegevens wissen.

3 Klik nu op Afmelden (als u de geschiedenis van het systeem wilt verwijderen maar deze in uw Google-account wilt behouden).
4 Selecteer vervolgens het tijdbereik van alle tijden en selecteer alle categorieën.
5 Klik nu op Gegevens wissen en verlaat Chrome.

6 Start nu Chrome en controleer of Google Documenten vrij zijn van de spellingcontrolefout.

Oplossing 10: reset uw browserinstellingen naar de standaardwaarden

Als geen van de voorgaande oplossingen heeft gewerkt, kan het probleem worden veroorzaakt door een verkeerde configuratie van de instellingen van uw browser. Het resetten van de instellingen van uw browser naar de standaardwaarden kan in dit scenario helpen. We laten u als voorbeeld zien hoe u de instellingen van Chrome terugzet naar hun standaardwaarden.

 1. Start de Chrome-browser en open het menu (door op 3 verticale stippen rechtsboven in het scherm te klikken).
 2. Klik nu op Instellingen en vouw vervolgens in het linkerdeel van het venster Geavanceerd uit.
 3. Klik vervolgens op Reset en opruimen.

4 Klik in het rechterdeelvenster van het venster op Instellingen herstellen naar hun oorspronkelijke standaardwaarden (meestal de eerste optie) en bevestig vervolgens om te resetten door op de knop Instellingen resetten te klikken.

5 Start vervolgens Chrome opnieuw en controleer bij het opnieuw starten of Google Documenten de spellingcontrole-fout bevat.

Oplossing 11: werk het besturingssysteem van uw systeem bij naar de nieuwste build

Als het besturingssysteem van uw systeem verouderd is, kunt u te maken krijgen met het hieronder besproken probleem, dat compatibiliteitsproblemen veroorzaakt tussen Google Documenten en uw systeem. In dit geval kan het probleem worden opgelost door het besturingssysteem van uw systeem bij te werken naar de meest recente build. We bespreken hoe u het besturingssysteem van een Chromebook kunt bijwerken (zorg ervoor dat u bent verbonden met een wifi-netwerk).

 1. Start de instellingen van uw Chromebook en klik vervolgens op Over Chrome.
 2. Klik nu op Controleren op updates en klik vervolgens op de knop Opnieuw opstarten (als updates zijn toegepast).

3 Open vervolgens Google Documenten en hopelijk is het probleem met de spellingcontrole opgelost.

Als het probleem aanhoudt, probeer dan Google Documenten in een andere browser te gebruiken (het probleem zit bijvoorbeeld in Chrome en probeer vervolgens Firefox of Edge te gebruiken). Probeer bovendien, totdat het probleem is opgelost, een andere plug-in te gebruiken, zoals Grammarly, Read & Write of andere, om de spellingcontrole te controleren. U kunt ook controleren op fouten in MS Word (kopieer de tekst naar Word en controleer daar alle spellingen, kopieer vervolgens de gecorrigeerde tekst terug naar Google Docs) totdat het probleem is opgelost. Het is een goed idee om Help > Een probleem melden te gebruiken om het probleem aan de ontwikkelaars te melden.

TIP: Als geen van de methoden het probleem voor u heeft opgelost, raden we u aan om Restoro Repair Tool te gebruiken, dat de repositories kan scannen om corrupte en ontbrekende bestanden te vervangen. Dit werkt in de meeste gevallen, waar het probleem is ontstaan door een systeembeschadiging. Restoro zal ook uw systeem optimaliseren voor maximale prestaties. U kunt Restoro downloaden door hier te klikken

U moet hetzelfde doen nadat u de hierboven vermelde stappen hebt voltooid. Als u echter problemen ondervindt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de Google Bellen-telefoon. En de specialisten zullen u zo snel mogelijk helpen met de beste opties.

 

 

 

 

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.